Trang chủ > Tin tức sự kiện > THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Phiếu đăng ký thông báo mời chào giá

Cung cấp bữa ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại cho người lao động của công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin

/fileman/Uploads/Chao gia canh tranh.pdfCác tin liên quan:
  Gói thầu số 12 Sửa chữa máy xúc thủy lực Komatsu PC 1250 SP 8R số 11
  Thông báo chào giá rộng rãi mua sắm vật tư CAT
  Thông báo chào giá rộng rãi mua sắm lốp đặc chủng
  Thông báo chào giá rộng rãi mua sắm lốp đặc chủng
  THÔNG BÁO CHÀO GIÁ RỘNG RÃI MUA SẮM VẬT TƯ CAT 777E
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU SỬA CHỮA MÁY XÚC EKG 5A SỐ 21
  THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH SỬA CHỮA MÁY KHOAN XOAY CBIII-250-MHA-No452
  Thông báo mời chào hàng cạnh tranh sửa chữa máy xúc EKG 5A số 21
  THÔNG BÁO CHÀO GIÁ RỘNG RÃI MUA SẮM VẬT TƯ CAT
  THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CUNG CẤP VẬT TƯ ỐNG DẦU THỦY LỰC
  THÔNG BÁO CHÀO GIÁ RỘNG RÃI MUA SẮM VẬT TƯ CAT
  THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CUNG CẤP MŨI KHOAN VÀ TY KHOAN
  THÔNG BÁO CHÀO GIÁ RỘNG RÃI MUA SẮM DẦU NHỜN, MỠ MÁY, NƯỚC LÀM MÁT
  THÔNG BÁO CHÀO GIÁ RỘNG RÃI MUA SẮM LỐP ĐẶC CHỦNG
  THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CUNG CẤP MŨI KHOAN VÀ TY KHOAN
  Thông báo chào giá rộng rãi mua sắm vật tư máy xúc PC1250, PC850-8R
  THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH SỬA CHỮA MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 80Z IV-2
  Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu số 12 sửa chữa TĐT xe HD 785-7 số 911
  THÔNG BÁO CHÀO GIÁ RỘNG RÃI MUA SẮM LỐP ĐẶC CHỦNG
  TDN- THÔNG BÁO THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH "SỬA CHỮA CỤM ĐỘNG CƠ XE CAT 777E SỐ DLT01480"
  mời Nhà cung cấp tham gia chào hàng cạnh tranh Gói cung cấp "Thuê ngoài sx than cám 8 từ sản phẩm ngoài than năm 2021
  mời Nhà cung cấp tham gia chào hàng cạnh tranh Gói cung cấp "Thuê ngoài sx than cám (6+7) từ sản phẩm ngoài than năm 2021
  CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THUÊ NGOÀI SẢN XUẤT THAN CÁM 8
  CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THUÊ NGOÀI SẢN XUẤT THAN CÁM 6+7
  Phiếu đăng ký thông báo mời chào giá

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
Địa chỉ: Địa chỉ: Phường Cẩm Tây, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (84)033.864251- Fax: (84)033.863942 / Copyright © Deo Nai