THÔNG BÁO
     HINH ẢNH
Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC-SỰ KIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 20/4/2017 Công ty cổ phần Than Đèo Nai đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là 26 người, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 23.364.932 cổ phần, tương ứng 79,37 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100 % nhất trí thông qua chương trình; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chê bầu cử; Chốt danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022)

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua: Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo tài chính và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính của Ban Kiểm soát; Phương án chi trả cổ tức, kế hoạch trích lập các quỹ năm 2016; Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016, mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và thẩm định của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT nhiệm kỳ II; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2017); Sửa đổi Điều lệ Công ty; Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017-2022) gồm 05 thành viên: Ông: Phạm Hồng Tài; Ông: Phạm Duy Thanh; Ông: Mai Huy Trung; Ông: Đặng Thanh Bình; Ông: Đặng Quang Minh; Bầu Ban kiểm soát gồm 03 thành viên: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền; Ông Trần Văn Vang; Bà Nguyễn Thị Yến.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên thứ nhất: ông Phạm Hồng Tài được các thành viên HĐQT bầu giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền được các thành viên Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty;

Đại hội biểu quyết nhất trí 100 % thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Sau gần 4 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Đèo Nai năm 2017 đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

 

 

 

 

Đưa tin: Hoàng Thị Quỳnh Trang, Văn phòng,

Công ty cổ phần than Đèo Nai-Vinacomin, Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng NinhCác tin liên quan:
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI –VINACOMIN PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI TỔ CHỨC LỄ BÁO CÔNG DÂNG BÁC
  KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM MỎ THAN ĐÈO NAI
  THỢ MỎ ĐÈO NAI 60 NĂM LÀM THEO LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ KÍNH YÊU
  PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ” XUÂN KỶ HỢI 2019 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI KHÁNH THÀNH NHÀ TRUYỀN THỐNG CÔNG TY
  ĐỒNG CHÍ CAO TƯỜNG HUY, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NINH ĐÃ ĐẾN CHÚC TẾT CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI NHÂN DỊP NĂM MỚI XUÂN KỶ HỢI 2019
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN KHAI XUÂN BỐC XÚC TẤN ĐẤT ĐÁ ĐẦU TIÊN NĂM KỶ HỢI 2019
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN QUAN TÂM SÂU SÁT CÔNG TÁC AN TOÀN-VỆ SINH LAO ĐỘNG
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI -VINACOMIN MỞ LỚP ĐÀO TẠO CHÂN DUNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG, AN TOÀN MÔI TRƯỜNG
  TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 50 NGÀY BÁC HỒ GẶP MẶT ĐOÀN ĐẠI BIỂU CÔNG NHÂN, CÁN BỘ NGÀNH THAN (15/11/1968 – 15/11/2018) VÀ TUYÊN DƯƠNG CÁC CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
  Gần 200 nam, nữ diễn viên đã tham gia Hội diễn Văn nghệ quần chúng Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin năm 2018
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI –VINACOMIN 6 THÁNG ĐẦU NĂM HOÀN THÀNH TRÊN 50% KẾ HOẠCH NĂM 2018
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI -VINACOMIN ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG GIẢI BÓNG ĐÁ NAM, NỮ PHONG TRÀO CNVCLĐ NĂM 2018
  PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC 3 MỎ CỌC SÁU – ĐÈO NAI – CAO SƠN ĐÃ THÀNH CÔNG VỀ HIỆU QUẢ KINH TẾ
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN ĐƯỢC XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP LOẠI A NĂM 2017
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI –VINACOMIN TỔ CHỨC DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ CÔNG TY NĂM 2018
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI -VINACOMIN ĐÓN NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY NHỚ ƠN BÁC HỒ, MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN KHAI XUÂN BỐC XÚC TẤN ĐẤT ĐÁ ĐẦU TIÊN NĂM MẬU TUẤT 2018
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN TỔ CHỨC THĂM HỎI NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018
  HỘI NGHỊ VỀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG NĂM 2017
  THAN ĐÈO NAI ĐƯỢC TRAO CỜ THI ĐUA GIẢI NHẤT KHỐI LỘ THIÊN TRONG LỄ TUYÊN DƯƠNG THỢ GIỎI CẤP TẬP ĐOÀN LẦN THỨ 10, NĂM 2017
  Than Đèo Nai giành giải Nhất toàn đoàn Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 10, năm 2017.
  TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM TỔ CHỨC KHAI MẠC HỘI THI THỢ GIỎI LẦN THỨ X NĂM 2017, PHẦN THI THỰC HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
Địa chỉ: Địa chỉ: Phường Cẩm Tây, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (84)033.864251- Fax: (84)033.863942 / Copyright © Deo Nai