Trang chủ > Tin tức sự kiện > THÔNG BÁO

TDN-CBTT về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu tham gia ĐHĐCĐ năm 2021

/fileman/Uploads/Quan hệ cổ đông/FileCS.pdfCác tin liên quan:
  TĐN - CBTT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
  TDN-CBTT về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu tham gia ĐHĐCĐ năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
Địa chỉ: Địa chỉ: Phường Cẩm Tây, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (84)033.864251- Fax: (84)033.863942 / Copyright © Deo Nai