Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC-SỰ KIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 25/4/2022, Công ty cổ phần Than Đèo Nai đã long trọng tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tham dự Đại hội có 18 cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện theo ủy quyền là 19.800.765 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,26 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100 % nhất trí thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021; Báo cáo mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, Ban kiểm soát và người quản lý Công ty năm 2021, đề xuất thù lao, tiền lương, phụ cấp của HĐQT, Ban kiểm soát và người quản lý Công ty năm 2022;  Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022), phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2022-2027); Báo cáo về việc tổ chức Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin; Báo cáo hoạt động giao dịch năm 2022 với người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc, HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2022-2027); Tờ trình lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022; Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội cổ đông

  

Ông Nguyễn trọng Tốt- chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội

Theo đó năm 2021, Công ty cổ phần Than Đèo Nai sản xuất 2.322 nghìn tấn than đạt 108% kế hoạch năm; than tiêu thụ 2.365 nghìn tấn đạt 111% kế hoạch năm 2021; đất đá bốc xúc 20.701 nghìn m3 đất đá đạt 106 % KH 2021; doanh thu tổng số đạt 3.224 tỷ đồng đạt 121 % KH năm 2021 và đạt 106% so với thực hiện năm 2020; lợi nhuận trước thuế 56,851 tỷ đồng đạt 273% so với KH năm 2021; tiền lương bình quân là 11.746 nghìn đồng/người tháng đạt 122% so với kế hoạch 2021 và đạt 102% so với thực hiện năm 2020; chi trả cổ tức là 14%/vốn điều lệ đạt 350% so kế hoạch 2021 và đạt 175% so với thực hiện năm 2020.

Ông Đặng Thanh Bình, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo SXKD năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Đại hội cũng thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai là: Than sản xuất 2.250 nghìn tấn; Than tiêu thụ 2.233 nghìn tấn; Đất đá bốc xúc 20,095 triệu m3; Lợi nhuận tổng số 22,194 tỷ đồng; Doanh thu tổng số: 2.891 tỷ đồng; Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là ≥ 4%/vốn điều lệ.

Sau gần 4 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Đèo Nai năm 2022 đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

 

 

 

Các cổ đông bỏ phiếu bầu HĐQT và Ban Kiểm soát khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Hội đồng quản trị khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại Đại hội

Ban Kiểm soát khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại Đại hội

Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội

ông Đặng Quang Minh, Ủy viên HĐQT phát biểu tại Đại hội

Các cổ đông bỏ phiếu bầu HĐQT và Ban Kiểm soát khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Các cổ đông bỏ phiếu bầu HĐQT và Ban Kiểm soát khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Đc Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Bí thư TT, phụ trách Đảng bộ Công ty tặng hoa chúc mừng HĐQT Công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Bà Nguyễn Thị Lương Anh, Trưởng ban Kiểm soát Công ty phát biểu tại Đại hội

Ông Nguyễn Trọng Tốt, Chủ tịch HĐQT tặng hoa chúc mừng Ban Kiểm soát Công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Đưa tin: Hoàng Thị Quỳnh Trang, Văn phòng,Các tin liên quan:
  Công ty Cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin Sôi nổi Hội thi Thợ giỏi cấp Công ty năm 2023
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 HOÀN THÀNH TRÊN 50% KẾ HOẠCH NĂM, CÓ 23 Ý KIẾN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP TẠI HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ” XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN TỔ CHỨC RA QUÂN SẢN XUẤT ĐẦU XUÂN NHÂM DẦN 2022
  ĐỒNG CHÍ PHẠM MINH CHÍNH, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THĂM, ĐỘNG VIÊN VÀ CHÚC TẾT CBCN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TẬP ĐOÀN CN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN
  CÔNG ĐOÀN – ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI CỰU CHIẾN BINH CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI –VINACOMIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN TRAO TẶNG THÀNH ỦY CẨM PHẢ TRỐNG ĐỒNG BẰNG THAN ĐÁ
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN TỔ CHỨC DIỄN TẬP PHƯƠNG ÁN ”3 TẠI CHỖ”, CHỦ ĐỘNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN TỔ CHỨC TIÊM VACCINE PHÒNG COVID –19 ĐỢT 1 CHO 41 CBCNV
  6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI ĐÃ HOÀN THÀNH TRÊN 55% KẾ HOẠCH ĐƯỢC GIAO
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC COVID 19 CHO GẦN 700 CBCNV
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN HỖ TRỢ TIÊU THỤ TRÊN 3,8 TẤN VẢI THIỀU BẮC GIANG
  TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH “ĐỘI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CƠ SỞ 3 CHỦ ĐỘNG, 3 SẴN SÀNG”
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI TỔ CHỨC DÂNG HƯƠNG, BÁO CÔNG VỚI BÁC HỒ TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA BÁC HỒ VỀ THĂM MỎ THAN ĐÈO NAI
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT VÀ ĐỒNG BỘ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19
  PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ” XUÂN TÂN SỬU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN TỔ CHỨC RA QUÂN SẢN XUẤT ĐẦU XUÂN TÂN SỬU 2021
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021
  HỘI THI THỢ GIỎI CẤP TẬP ĐOÀN LẦN THỨ XI NĂM 2020, TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI TỔ CHỨC KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI: 60 NĂM VANG MÃI BẢN HÙNG CA VÙNG MỎ
  Công ty Than Đèo Nai Sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2020 – Đối thoại người lao động – Tổng kết điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
  100 % CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI ĐƯỢC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2020
  ĐOÀN ĐẠI BIỂU TP CẨM PHẢ VÀ CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI TỔ CHỨC DÂNG HƯƠNG NHÂN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
  CÔNG TY TỔ CHỨC LỄ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH NHÀ TƯỞNG NIỆM BÁC HỒ VÀ TTĐHSX

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
Địa chỉ: Địa chỉ: Phường Cẩm Tây, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (84)033.864251- Fax: (84)033.863942 / Copyright © Deo Nai