THÔNG BÁO
     HINH ẢNH
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI -VINACOMIN ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG GIẢI BÓNG ĐÁ NAM, NỮ PHONG TRÀO CNVCLĐ NĂM 2019
Vừa qua, Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin, đã tổ chức thành công giải bóng đá nam, nữ phong trào CNVCLĐ năm 2019
100 % CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI ĐƯỢC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2019
SÔI NỔI GIẢI CẦU LÔNG, BÓNG BÀN PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
Ngày 23/3/2019, Công ty cổ phần Than Đèo Nai đã tổ chức thành công giải Cầu lông-Bóng bàn phong trào công nhân viên chức năm 2019 chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Mỏ than Đèo Nai (nay là Công ty cổ phần Than Đèo Nai) (30/3/1959-30/3/2019).

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
Địa chỉ: Địa chỉ: Phường Cẩm Tây, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (84)033.864251- Fax: (84)033.863942 / Copyright © Deo Nai