Trang chủ > Tin tức sự kiện > VĂN HÓA THỂ THAO

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG AN NINH CHO ĐỐI TƯỢNG 3

Từ ngày 10/8 đến ngày 21/8/2019, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (QPAN) tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3 cho 105 đồng chí là trưởng phó phòng, quản đốc, phó quản đốc và các chức danh tương đương của Công ty cổ phần Than Đèo Nai

Tại lớp bồi dưỡng các học viên được nghiên cứu các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN; phòng, chống "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN; đối ngoại gắn với QPAN trong tình hình mới...; luyện tập bắn súng tiểu liên AK bài 1...Kết thúc lớp học các học viên đã được thực hành bắn đạn thật súng tiểu liên AK bài 1b,100% học viên nắm được yếu lĩnh động tác bắn súng AK bài 1b, nhiều đồng chí sử dụng khá thành thạo và có kết quả bắn  tốt; 100% học viên viết bài thu hoạch đã bám sát nội dung, trình bày đúng, đủ yêu cầu đặt ra, nhiều bài viết liên hệ sát chức trách, nhiệm vụ được giao và đặc thù công tác QPAN trong Công ty. Kết quả 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QPAN, trong đó 82% đạt khá và 18 học viên đạt giỏi chiếm 17%.

Lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN góp phần củng cố kiến thức, nâng cao nhận thức, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QPAN; tình hình nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, khu vực phòng thủ kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường, củng cố quốc QPAN, kết hợp quốc phòng an ninh với đối ngoại… Đồng thời, làm cơ sở vận dụng trong tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị…

Đưa tin: Hoàng Thị Quỳnh Trang, Văn phòng,

                                   Công ty cổ phần Than Đèo Nai, Cẩm phả, Quảng Ninh

 Các tin liên quan:
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN SÔI NỔI GIẢI CẦU LÔNG NỮ CNVCLĐ NĂM 2020
  CÔNG TY ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG GIẢI BÓNG ĐÁ NAM, NỮ PHONG TRÀO CNVCLĐ NĂM 2020
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG AN NINH CHO ĐỐI TƯỢNG 3
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI -VINACOMIN ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG GIẢI BÓNG ĐÁ NAM, NỮ PHONG TRÀO CNVCLĐ NĂM 2019
  100 % CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI ĐƯỢC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
Địa chỉ: Địa chỉ: Phường Cẩm Tây, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (84)033.864251- Fax: (84)033.863942 / Copyright © Deo Nai