Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG, HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2020, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

Chiều ngày 24/12/2020, Đảng bộ Công ty cổ phần Than Đèo Nai đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 đảng viên Nguyễn Đức Phúc, Lê Đình Sử là đảng viên Chi bộ: phân xưởng Trạm Mạng và Phân xưởng sửa chữa ô tô.

Cũng trong chiều ngày 24/12/2020, Đảng bộ Công ty cổ phần Than Đèo Nai tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

 

 Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh và 184 đại biểu là các đồng chí ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ; thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát; Ủy viên UBKT, Trưởng, phó, ủy viên các ban xây dựng Đảng, Bí thư, Phó bí thư, chi ủy viên các Chi bộ trực thuộc, Quản đốc, Trưởng các phòng ban, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng Cựu chiến binh là đảng viên, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; đảng viên được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; đảng viên được tuyên dương hình ảnh Người thợ mỏ - Người chiến sỹ.

 

Năm 2020, BCH Đảng bộ Công ty cổ phần Than Đèo Nai đã lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Công ty thông qua việc ban hành Nghị quyết phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và các nghị quyết chuyên đề; hằng tháng đánh giá kết quả thực hiện, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng sau, nội dung tập trung vào các mặt công tác là: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng Đảng bộ; lãnh đạo công tác an ninh, quốc phòng; lãnh đạo xây dựng Công ty và các đoàn thể chính trị - xã hội; lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng…; cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể: Bám sát các văn bản của cấp ủy các cấp, đặc biệt là của BTV Đảng ủy Than Quảng ninh, BCH Đảng bộ Công ty xây dựng, ban hành chương trình công tác năm 2020, chương trình kiểm tra giám sát năm 2020 và sau đại hội xây dựng các văn bản quy chế, quy định nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Lãnh đạo Công tác Kỹ thuật - Công nghệ, Ứng dụng khoa học kỹ thuật và điều hành sản xuất: Công ty tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện phương án, trình tự khai thác hợp lý 3 mỏ lộ thiên Đèo Nai – Cao Sơn – Cọc Sáu, đặc biệt chiến dịch hạ moong Vỉa chính, kết thúc chiến dịch giai đoạn 1 vào ngày 30/4/2019, Công ty đã khai thác được 767.873 tấn than nguyên khai, đạt 102,4% KH. Đồng thời, Công ty bố trí thiết bị hợp lý ở từng khâu trong dây chuyền sản xuất để giảm giờ xe máy, ngừng việc trong ca, giảm chi phí vận tải bằng ô tô, bằng việc nâng cao chất lượng đường, nghiên cứu thiết kế mở rộng đường, đưa đường 1 chiều vào sử dụng, nâng cao năng suất cho ô tô trọng tải lớn, giảm tỷ lệ âm đất đá, bố trí hợp lý việc giao ca, ăn giữa ca... để tăng số giờ làm ra sản phẩm, bố trí sản xuất tránh tập trung vào giờ cao điểm để giảm chi phí điện năng, sử dụng phương pháp nhật lệnh online...năng suất thiết bị đều đạt và vượt kế hoạch đặt ra như: máy khoan điện đạt 104%; Máy khoan thủy lực đạt 106%; máy xúc điện đạt 111%; Máy xúc thủy lực PC 1250, máy xúc CAT 6020B đạt 103%; Năng suất xe ô tô trên 90 tấn đủ mức 79%, vượt mức 48%; năng suất xe ô tô trên 55T, đủ mức đạt 58%, vượt mức 24%;

Bên cạnh đó Công ty đã “đẩy mạnh công tác khoa học, công nghệ trong sản xuất kinh doanh”. Đầu tư và đưa vào sử dụng các phần mềm vào quản lý ĐHSX như: Nhật lệnh sản xuất trực tuyến; Quản lý thiết bị Cơ điện, Vận tải và quản lý vật tư thay cho phương pháp thủ công truyền thống trước đây... đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành; tự động hóa điều khiển trạm bơm nước moong mức -175, trạm bơm Hồ Bara, tự động hóa dây chuyền sàng tuyển; tự động hóa điều khiển tuyến băng tải (6 tuyến), tuyến băng tải than nguyên khai từ MB + 83 xuống mắng ga; tự động hóa công tác tưới đường dập bụi, góp phần nâng cao chất lượng môi trường.

Lãnh đạo công tác Cơ điện – Vận tải: Năm 2020, Công ty đã bổ sung năng lực đáp ứng nhu cầu sản xuất; tiếp nhận và đưa vào sử dụng 10 xe ô tô trọng tải 90-100 tấn; 01 máy xúc nhỏ Doosan 260; 02 xe nâng hàng 07 tấn; 01 xe cẩu 50 tấn; 02 máy bơm; 01 máy khoan DML.

Công tác quản lý thiết bị cơ điện: Tập trung huy động các thiết bị (khoan, xúc) để phục cho sản xuất; thực hiện tốt công tác chuẩn bị và điều hành, theo đó sản lượng mét khoan, bốc xúc đều tăng so với kế hoạch đầu năm; năng suất máy khoan tăng 4-5% so với kế hoạch và tăng 3-4% so với cùng kỳ; năng suất máy xúc tăng 2-10 % so với KH và tăng 3-8% so với cùng kỳ và đặc biệt là máy PC 1250 gầu 6,7m3 tăng 7% ; công tác quản lý sửa chữa thực hiện đúng quy trình và đưa ra bảo dưỡng, tiểu tu đúng thời gian quy định. Hệ thống thông tin liên lạc camera, GPS, trạm cân hoạt động ổn định.

Công tác quản lý thiết bị vận tải: Huy động thiết bị, ca xe tập trung bốc xúc đất đá, lấy than phục vụ tiêu thụ được triển khai theo đúng kế hoạch; các thiết bị vận tải được huy động tăng hơn so với cùng kỳ năm 2019 (bình quân 64 xe trên tổng số 80 xe đạt 80%); năng suất các xe loại A và B đều đạt và vượt so với kế hoạch (1-2%); thực hiện tốt công tác chuẩn bị và sử dụng thiết bị nên các xe 55- 60 tấn vượt năng suất từ 5 -12%.

Lãnh đạo Công tác Vật tư – Đầu tư: Công ty đã áp dụng tin học vào trong công tác quản lý vật tư: toàn bộ công tác nghiệp vụ được áp dụng trên phần mềm điện tử...giảm thời gian cấp vật tư từ 3 ngày xuống còn 1 ngày phục vụ kịp thời cho sản xuất.

Năm 2020, Công ty thực hiện 15 dự án, trong đó gồm 04 dự án chuyển tiếp của năm 2019; 05 dự án khởi công mới và 06 dự án chuẩn bị dự án. Các dự án trọng điểm đã và đang thực hiện như: (1) Dự án (điều chỉnh) Cải tạo mở rộng mỏ than Đèo Nai - Công ty CP Than Đèo Nai - TKV (2) Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020; (3) Dự án đầu tư khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai. Nhìn chung công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật, đa số dự án đảm bảo đúng tiến độ; các thiết bị, các công trình đầu tư đều đạt chất lượng, hoạt động và vận hành tốt, không có sự cố xẩy ra. Công tác LCNT qua mạng thực hiện vượt lộ trình: Về số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng đạt từ 78 ÷ 100% > 60% theo quy định (trong đó 100% các gói thầu của dự án có giá trị không quá 5 tỷ đồng được lựa chọn hình thức chào hàng cạnh tranh qua hệ thống mạng).

Lãnh đạo Công tác bảo vệ Môi trường: Công ty đã tổ chức trồng cây đầu xuân, quan trắc Môi trường, việc quản lý, thu gom, xử lý chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt được thực hiện thường xuyên theo đúng định kỳ và quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi trường; xử lý được 232.085 kg chất thải nguy hại; vận chuyển được khoảng 668 m3 rác thải sinh hoạt đi xử lý; duy trì hệ thống phun sương dập bụi tại các kho than và hệ thống băng tải, đầu đường, bãi thải....; các công trình phòng chống mưa bão cơ bản đã thực hiện hoàn thành việc củng cố, sửa chữa đáp ứng được nhu cầu phục vụ phòng chống mưa bão năm 2020; tổng giá trị thực hiện ước đạt 29,29 tỷ đồng= 98% so với kế hoạch và = 109,33% so với cùng kỳ năm 2019.

Lãnh đạo Công tác AT VSLĐ- PCTT- TKCN- PCCN: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện ATVSLĐ; triển khai kịp thời nội dung nhiệm vụ và giải pháp về công tác an toàn; thường xuyên kiểm tra bám sát khai trường, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế trong từng ca; rà soát, ban hành bổ sung các quy định, quy trình an toàn, đặc biệt là việc nhật lệnh onlie; sẵn sàng ứng phó với các sự cố thiên tai; công tác diễn tập PCTT-TKCN được thực hiện lồng ghép cùng với việc phòng chống các đợt mưa lớn đầu mùa; Công tác phòng chống cháy nổ đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống cháy nổ nhất là các khu vực trọng điểm như kho tàng, thiết bị máy móc, nhà văn phòng, khu vực cây xanh.

Lãnh đạo Công tác thống kê, kế toán, tài chính; quản trị chi phí: Thực hiện tốt công tác cập nhật, kiểm tra, đối chiếu số liệu thống kê sản lượng, năng suất, thời gian hoạt động của thiết bị tại các công trường, phân xưởng; kịp thời tính toán mức tiêu hao nhiên liệu của các đầu xe, máy để các đơn vị theo dõi kịp thời điều hành sản xuất cho phù hợp; kiểm soát việc xuất nhập than kho bãi, nghiệm thu sản phẩm; Kiểm soát chặt chẽ chứng từ, hồ sơ quyết toán chi phí; sửa đổi quy chế, quy định phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước để triển khai thực hiện. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đạt các chỉ tiêu tài chính đảm bảo đúng quy định của Nhà nước, đạt yêu cầu định mức vốn lưu động, hệ số tài chính tập đoàn TKV giao cho công ty. Thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước đầy đủ và đúng quy định; trả lương cho CBCNV đúng thời hạn theo quy định của công ty; thực hiện đúng chế độ công bố thông tin báo cáo tài chính cho công ty cổ phần lưu ký trên sàn chứng khoán. Thoái vốn thành công tại Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả; Nâng cao chất lượng công tác khoán và quản trị chi phí; tổ chức điều hành sản xuất hợp lý, tạo sự đồng bộ trong dây truyền sản xuất, giảm khối lượng công việc phát sinh, tăng năng suất lao động.

Lãnh đạo Công tác tổ chức, cán bộ đào tạo, lao động, tiền lư­ơng:  Duy trì thực hiện đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017-2020; trong năm Công ty đã sáp nhập được 01 công trường và 01 phòng chức năng, đang thực hiện đúng theo mô hình mẫu của TKV số phòng ban là 13/13 = 100% KH, số đơn vị sản xuất là 11/12 = 92% giảm vượt 01 so với KH; Tiếp tục phối kết hợp cùng các trường đào tạo chuyển đổi nghề, đào tạo nâng cao trình độ cho CBCNV; tổ chức thi thực hành nâng bậc cho công nhân kỹ thuật xây dựng quy chế quản lý và tổ chức thực hiện tốt công tác tiền lương.

Lãnh đạo Công tác tiêu thụ và chất lượng sản phẩm: Thực hiện tốt công tác chất lượng sản phẩm: Khối lượng than nguyên khai sản xuất, than sạch từ sản phẩm ngoài than đạt 100% kế hoạch. Công tác tiêu thụ, thực hiện tốt công tác dự báo thị trường trong tình hình nền kinh tế suy giảm nên ngay từ đầu năm tranh thủ thị trường, sản xuất thêm các chủng loại than phù hợp với yêu cầu thị trường như than cám 6, cám 7, cám 8 để tăng tối đa sản lượng tiêu thụ, do thị trường 6 tháng cuối năm suy giảm làm tăng khối lượng than tồn kho của Công ty tuyển than Cửa Ông, nên công tác tiêu thụ trong những tháng cuối năm của Công ty cũng bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo Công tác bảo vệ, quân sự, ANTT, PCCN: Quản lý chặt chẽ số vũ khí trang bị hiện có, bảo quản và sử dụng theo đúng quy định không để tình trạng mất mát và h­­­ư hỏng xảy ra, đáp ứng cho nhiệm vụ huấn luyện và khi có tình huống tác chiến theo yêu cầu; thực hiện kế hoạch tuyển quân năm 2020; tham gia hội thi giảng dạy chính trị do Bộ Chỉ ủy quân sự tỉnh tổ chức đạt kết quả tốt; Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Nghị quyết số 16 ngày 09/5/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng ninh và Kế hoạch số 88 ngày 29/7/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Duy trì sử dụng các thiết bị theo dõi an ninh như camera, GPS, hộp đen, hệ thống barie, cân điện tử, lồng chụp, tường rào…chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ bảo vệ và đẩy mạnh phong trào tự quản của các công trường, phân xưởng.

Lãnh đạo Phong trào thi đua: Tổ chức phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất từng tháng, quý đến các đơn vị, cụ thể: Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, tỉnh Quảng Ninh, TKV; phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch hạ moong vỉa chính, thực hiện trong 4 tháng đầu năm 2020 (kết thúc đợt thi đua Công ty đã khen thưởng cho 23 tổ sản xuất, 25 công trường phân xưởng với số tiền thưởng: 408 triệu đồng); tiếp tục đẩy mạnh và nhân rộng phong trào thi đua giành năng suất dẫn đầu Tập đoàn đối với các tổ xe ô tô, máy khoan, máy xúc; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện để các tập thể, cá nhân phát huy năng lực, năng động sáng tạo đạt thành tích cao nhất trong mọi lĩnh vực; tổ chức biểu dương, khen thưởng, tôn vinh điển hình tiên tiến (dự kiến khen thưởng cho 940 lượt người = 510.500.000đ; khen thưởng phong trào thi đua đối với 25 công trường, phân xưởng, phòng chức năng với tổng số tiền thưởng là: 861,4 triệu đồng). Duy trì phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phong trào văn hóa thể thao; tích cực tham gia các hoạt động VHTT do thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn TKV tổ chức; tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty; khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung tâm điều hành sản xuất tại quần thể Khu Di tích lịch sử quốc gia nơi Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai.

Tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V do Tập  đoàn  công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức vào ngày 11/11/2020 tại Hà Nội, Công ty đã vinh dự được Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tặng Cờ dẫn đầu trong phối hợp kinh doanh; Cờ giải nhì trong công tác chăm lo đời sống người lao động và đặc biệt Công ty đã được TKV tặng Cờ xuất sắc giải nhất Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ XI, năm 2020, với 17 thợ giỏi xuất sắc, 06 thợ giỏi, được biết đây là lần thứ 4 liên tiếp Công ty được TKV tặng Cờ xuất sắc giải nhất Hội thi thợ giỏi; 05 tổ xe máy đạt năng suất dẫn đầu TKV, được tặng Cờ thi đua, đó là Tổ máy khoan DML số 01 nhận Cờ giải nhất; Tổ máy khoan CBIII 271 và Tổ máy xúc PC số 5 nhận Cờ giải nhì; Tổ Máy xúc EKG 13 và Tổ xe HD 918-PXVT 4 nhận Cờ giải ba; Trong năm 2020, trên 20 tập thể cá  nhân được Thủ tưởng Chính phủ, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tặng thưởng bằng khen và danh hiệu chiến sỹ thi đua.

- Lãnh đạo công tác chăm lo đời sống người lao động, công tác xã hội: Duy trì đảm bảo đủ việc làm, thường xuyên làm tốt công tác chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động: thực hiện tốt việc chống nóng, chống bụi, chống rét, xây dựng môi trường “xanh- sạch- đẹp”, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh đặc biệt là thực hiện tốt phòng chống dịch Covid-19; duy trì nâng cao chất lượng khám sức khỏe định kỳ và khám chuyên đề cho nữ CBCNV và lao động nặng nhọc độc hại 4.235 lượt người với tổng chi phí 4,46 tỷ đồng; động viên khen thưởng cho 686 cháu là con CBCNV trong Công ty có thành tích xuất sắc trong năm học 2019-:-2020 với tổng số tiền là 202 triệu đồng; tạo điều kiện cho 229 CBCNV đi tham quan, du lịch với tổng chi phí là 2,5 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi, trợ cấp, hỗ trợ 4.755 lượt CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, hưu trí, thăm hỏi trong dịp lễ tết, trung thu với tổng số 3,23 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2020, Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao: Chỉ tiêu doanh thu đạt trên 3.000 tỷ đồng tăng 1% so với kế hoạch. Than nguyên khai sản xuất theo hệ số bóc đạt 1,7 triệu tấn, đạt 100 % so với kế hoạch; Than sạch từ đất đá lẫn than: 610.000 tấn đạt 100 % so với kế hoạch; Than tiêu thụ đạt trên 2.314 tấn đạt 100 % so với kế hoạch; đất đá bốc xúc 23,5 triệu m3 đạt 107% so với kế hoạch đầu năm và đạt 101% so với cùng kỳ 2019. Năm 2020, Đảng bộ Công ty được Đảng bộ Than Quảng Ninh công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Năm 2021, Đảng bộ Công ty tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện để Công ty cổ phần than Đèo Nai hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao: Than nguyên khai sản xuất: 1,7 triệu tấn; Than sạch sản xuât: 588.000 tấn; Than tiêu thụ: 2.138 nghìn tấn; Đất đá bốc xúc: 19,5 triệu m3; doanh thu 2.653,8  tỷ đồng; Lợi nhuận: 20,8 tỷ đồng. Bước sang năm 2021 có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với truyền thống kỷ luật và đồng tâm, toàn thể CBCNV trong Công ty quyết tâm đẩy lùi dịch Covid 19, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII,  bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí: Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Đảng  ủy Than Quảng Ninh đã chúc mừng Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo Công ty hoàn thành toàn diện mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD được giao trong năm 2020, trong năm 2021, đồng chí cũng mong rằng Đảng bộ Công ty tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác về an ninh, an toàn, môi trường, công tác phát triển đảng viên, xây dựng nét văn hóa riêng của người Đèo Nai trong văn hóa thợ mỏ TKV nói chung, quan tâm lĩnh vực xây dựng Đảng, công tác cán bộ, tiếp tục phát huy những kinh nghiệm và thành tích vốn có để lãnh đạo Công ty tiếp tục hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2021, đẩy lùi dịch covid 19, đảm bảo ổn định đời sống, việc làm cho người lao động trong Công ty.

 

                                                       

 

Cũng tại Hội nghị, Đảng bộ Công ty đã tuyên dương và trao thưởng cho 05 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 (Chi bộ: Công trường Xe gạt; Công trường Khoan; Phòng KCM; Phân xưởng Trạm Mạng; Phòng kế toán- Thống kê – Tài chính); 04 đảng viên được tuyên dương hình ảnh Người thợ mỏ - Người chiến sỹ (Phạm Văn Luân, đảng viên chi bộ phòng Điều khiển sản xuất; Phạm Văn Hồng, tổ trưởng sản xuất, đảng viên Chi bộ phân xưởng sửa chữa ô tô; Phạm Ngọc Phương, Quản đốc đảng viên Chi bộ Công trường Khoan; Nguyễn Chí Linh, Đốc công, đảng viên Chi bộ Công trường Xe gạt).

                                                        

 

 

Đưa tin: Hoàng Thị Quỳnh Trang, Văn phòng,

                                   Công ty cổ phần Than Đèo Nai, Cẩm phả, Quảng Ninh

 Các tin liên quan:
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI –VINACOMIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2021, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022
  100% ĐẢNG VIÊN ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI ĐÃ ĐƯỢC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐB TOÀN QUỐC LẦN THƯ XIII CỦA ĐẢNG
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG, HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2020, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXXII, NHIỆM KỲ 2020-2025
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NHÂN DỊP KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 3/2 (1930-2020)
  27 CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2023
  THAN ĐÈO NAI ĐẠT GIẢI A HỘI THI KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ BÍ THƯ CHI BỘ
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI –VINACOMIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI -VINACOMIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ
  ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
Địa chỉ: Địa chỉ: Phường Cẩm Tây, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (84)033.864251- Fax: (84)033.863942 / Copyright © Deo Nai