Trang chủ > Tin tức sự kiện > THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Thông báo chào giá rộng rãi mua sắm vật tư CAT

/fileman/Uploads/chào hàng cạnh tranh/chao giá 1/3555-TB VT.pdfCác tin liên quan:
  thông báo chào giá rộng rãi mua sắm dầu nhờn mỡ máy
  Thông báo chào giá rộng rãi mua sắm lốp đặc chủng
  Thông báo mời chào giá lốp đặc chủng
  Chào giá mua sắm vật tư máy xúc CAT 6020B
  Thông báo mời chào giá CAT777E, 777D
  Thông báo chào giá rộng rãi mua sắm hàng xe HD
  Sửa chữa máy xúc lật bánh lốp volvo L180F
  Thông báo mời chào giá CAT777E, 777D
  Thông báo chào giá rộng rãi mua sắm mũi khoan xoay cầu
  Thông báo mời chào giá rộng rãi mua sắm hàng hóa CAT777E, 777D
  Thông báo chào giá rộng rãi mua sắm phin lọc thiết bị cơ điện vận tải
  thông báo chào giá rộng rãi mua sắm dầu nhờn mỡ máy
  Thông báo chào giá rộng rãi mua sắm lốp đặc chủng
  Chào giá dầu nhờn năm 2024
  Thông báo chào giá rộng rãi mua sắm lốp đặc chủng
  Thông báo mời chào giá CAT777E, 777D
  Thông báo mời chào giá pc1250, pc850-8R.
  Thông báo chào giá rộng rãi mua sắm lốp đặc chủng
  Thông báo chào giá rộng rãi mua sắm ống dầu thủy lực
  Thông báo chào giá rộng rãi mua sắm mũi khoan
  Thông báo chào giá rộng rãi mua sắm vật tư CAT 6020B
  Thông báo chào giá rộng rãi mua sắm vật tư CAT
  Thông báo chào giá rộng rãi mua sắm dầu nhờn, mỡ máy, nước làm mát
  Thông báo gia hạn thời điểm đóng mở thầu gói thầu số 12 sửa chữa máy xúc thủy lực komatsu pc1250sp-8R số 11
  Gói thầu số 12 Sửa chữa máy xúc thủy lực Komatsu PC 1250 SP 8R số 11
  Thông báo chào giá rộng rãi mua sắm vật tư CAT
  Thông báo chào giá rộng rãi mua sắm lốp đặc chủng

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
Địa chỉ: Địa chỉ: Phường Cẩm Tây, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (84)033.864251- Fax: (84)033.863942 / Copyright © Deo Nai