THÔNG BÁO
     HINH ẢNH
Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC-SỰ KIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 16/4/2019, Công ty cổ phần Than Đèo Nai đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tham dự Đại hội có 16 cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện theo ủy quyền là 20.239.412 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,75 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100 % nhất trí thông qua chương trình; Quy chế làm việc của Đại hội;  Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo tài chính và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 của Ban Kiểm soát (BKS); Phân phối lợi nhuận của năm 2018; Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018, mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và thẩm định của BKS về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT năm 2018; Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018; Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; Huy động vốn phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo về việc điều chỉnh dự án “Cải tạo mở rộng Mỏ than Đèo Nai-Công ty cổ phần Than Đèo Nai-TKV” nay là Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.

Theo đó năm 2018, Công ty cổ phần Than Đèo Nai sản xuất 2.110 nghìn tấn than đạt 105,5% kế hoạch năm 2018; than tiêu thụ 2.128 nghìn tấn đạt 107,3% kế hoạch 2018; bốc xúc 20.433 nghìn m3 đất đá đạt 122,5 % KH 2018 và đạt 122,4% so với thực hiện năm 2017; doanh thu đạt 2.942 tỷ đồng đạt 120,7 % KH năm 2018 và đạt 130,6% so với thực hiện năm 2017; lợi nhuận trước thuế 79,3 tỷ đồng đạt 265,2% so với thực hiện năm 2017; tiền lương bình quân là 9.867 nghìn đồng/người tháng đạt 131,8% so với kế hoạch 2018; chi trả cổ tức là 10%/vốn điều lệ đạt 333,3% so kế hoạch 2018 và đạt 200% so với thực hiện năm 2017.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai là: than sản xuất 2.270 nghìn tấn, than tiêu thụ 2.248 nghìn tấn, đất đá bốc xúc 21,6 triệu m3, lợi nhuận trước thuế 22,4 tỷ đồng, doanh thu 3.052 tỷ đồng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là ≥ 4%/vốn điêu lệ.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100 % thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Đèo Nai năm 2019 đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

 

Đưa tin: Hoàng Thị Quỳnh Trang, Văn phòng,

Công ty cổ phần than Đèo Nai-Vinacomin, Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng NinhCác tin liên quan:
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI –VINACOMIN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 ĐÃ HOÀN THÀNH TRÊN 50% KẾ HOẠCH NĂM
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN TỔ CHỨC LỚP HỌC ÁP DỤNG CÔNG CỤ KPI TRONG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI –VINACOMIN PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI TỔ CHỨC LỄ BÁO CÔNG DÂNG BÁC
  KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM MỎ THAN ĐÈO NAI
  THỢ MỎ ĐÈO NAI 60 NĂM LÀM THEO LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ KÍNH YÊU
  PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ” XUÂN KỶ HỢI 2019 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI KHÁNH THÀNH NHÀ TRUYỀN THỐNG CÔNG TY
  ĐỒNG CHÍ CAO TƯỜNG HUY, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NINH ĐÃ ĐẾN CHÚC TẾT CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI NHÂN DỊP NĂM MỚI XUÂN KỶ HỢI 2019
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN KHAI XUÂN BỐC XÚC TẤN ĐẤT ĐÁ ĐẦU TIÊN NĂM KỶ HỢI 2019
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN QUAN TÂM SÂU SÁT CÔNG TÁC AN TOÀN-VỆ SINH LAO ĐỘNG
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI -VINACOMIN MỞ LỚP ĐÀO TẠO CHÂN DUNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG, AN TOÀN MÔI TRƯỜNG
  TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 50 NGÀY BÁC HỒ GẶP MẶT ĐOÀN ĐẠI BIỂU CÔNG NHÂN, CÁN BỘ NGÀNH THAN (15/11/1968 – 15/11/2018) VÀ TUYÊN DƯƠNG CÁC CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
  Gần 200 nam, nữ diễn viên đã tham gia Hội diễn Văn nghệ quần chúng Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin năm 2018
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI –VINACOMIN 6 THÁNG ĐẦU NĂM HOÀN THÀNH TRÊN 50% KẾ HOẠCH NĂM 2018
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI -VINACOMIN ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG GIẢI BÓNG ĐÁ NAM, NỮ PHONG TRÀO CNVCLĐ NĂM 2018
  PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC 3 MỎ CỌC SÁU – ĐÈO NAI – CAO SƠN ĐÃ THÀNH CÔNG VỀ HIỆU QUẢ KINH TẾ
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN ĐƯỢC XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP LOẠI A NĂM 2017
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI –VINACOMIN TỔ CHỨC DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ CÔNG TY NĂM 2018
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI -VINACOMIN ĐÓN NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY NHỚ ƠN BÁC HỒ, MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN KHAI XUÂN BỐC XÚC TẤN ĐẤT ĐÁ ĐẦU TIÊN NĂM MẬU TUẤT 2018
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN TỔ CHỨC THĂM HỎI NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018
  HỘI NGHỊ VỀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG NĂM 2017
  THAN ĐÈO NAI ĐƯỢC TRAO CỜ THI ĐUA GIẢI NHẤT KHỐI LỘ THIÊN TRONG LỄ TUYÊN DƯƠNG THỢ GIỎI CẤP TẬP ĐOÀN LẦN THỨ 10, NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
Địa chỉ: Địa chỉ: Phường Cẩm Tây, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (84)033.864251- Fax: (84)033.863942 / Copyright © Deo Nai