Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC-SỰ KIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 16/4/2019, Công ty cổ phần Than Đèo Nai đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tham dự Đại hội có 16 cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện theo ủy quyền là 20.239.412 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,75 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100 % nhất trí thông qua chương trình; Quy chế làm việc của Đại hội;  Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo tài chính và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 của Ban Kiểm soát (BKS); Phân phối lợi nhuận của năm 2018; Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018, mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và thẩm định của BKS về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT năm 2018; Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018; Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; Huy động vốn phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo về việc điều chỉnh dự án “Cải tạo mở rộng Mỏ than Đèo Nai-Công ty cổ phần Than Đèo Nai-TKV” nay là Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.

Theo đó năm 2018, Công ty cổ phần Than Đèo Nai sản xuất 2.110 nghìn tấn than đạt 105,5% kế hoạch năm 2018; than tiêu thụ 2.128 nghìn tấn đạt 107,3% kế hoạch 2018; bốc xúc 20.433 nghìn m3 đất đá đạt 122,5 % KH 2018 và đạt 122,4% so với thực hiện năm 2017; doanh thu đạt 2.942 tỷ đồng đạt 120,7 % KH năm 2018 và đạt 130,6% so với thực hiện năm 2017; lợi nhuận trước thuế 79,3 tỷ đồng đạt 265,2% so với thực hiện năm 2017; tiền lương bình quân là 9.867 nghìn đồng/người tháng đạt 131,8% so với kế hoạch 2018; chi trả cổ tức là 10%/vốn điều lệ đạt 333,3% so kế hoạch 2018 và đạt 200% so với thực hiện năm 2017.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai là: than sản xuất 2.270 nghìn tấn, than tiêu thụ 2.248 nghìn tấn, đất đá bốc xúc 21,6 triệu m3, lợi nhuận trước thuế 22,4 tỷ đồng, doanh thu 3.052 tỷ đồng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là ≥ 4%/vốn điêu lệ.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100 % thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Đèo Nai năm 2019 đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

 

Đưa tin: Hoàng Thị Quỳnh Trang, Văn phòng,

Công ty cổ phần than Đèo Nai-Vinacomin, Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng NinhCác tin liên quan:
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT VÀ ĐỒNG BỘ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19
  PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ” XUÂN TÂN SỬU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN TỔ CHỨC RA QUÂN SẢN XUẤT ĐẦU XUÂN TÂN SỬU 2021
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021
  HỘI THI THỢ GIỎI CẤP TẬP ĐOÀN LẦN THỨ XI NĂM 2020, TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI TỔ CHỨC KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI: 60 NĂM VANG MÃI BẢN HÙNG CA VÙNG MỎ
  Công ty Than Đèo Nai Sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2020 – Đối thoại người lao động – Tổng kết điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
  100 % CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI ĐƯỢC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2020
  ĐOÀN ĐẠI BIỂU TP CẨM PHẢ VÀ CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI TỔ CHỨC DÂNG HƯƠNG NHÂN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
  CÔNG TY TỔ CHỨC LỄ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH NHÀ TƯỞNG NIỆM BÁC HỒ VÀ TTĐHSX
  CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN MUA GẦN 1,5 TẤN THỦY SẢN HỖ TRỢ NÔNG DÂN TỈNH QUẢNG NINH
  2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI HOÀN THÀNH TOÀN DIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT ĐƯỢC GIAO
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN KHAI XUÂN BỐC XÚC TẤN ĐẤT ĐÁ ĐẦU TIÊN NĂM CANH TÝ 2020
  ĐÔNG CHÍ BÙI THỊ BÍNH CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ CẨM PHẢ DẪN ĐẦU ĐOÀN CÔNG TÁC ĐẾN CHÚC MỪNG CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI NHÂN KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG NHÂN VÙNG MỎ-TRUYỀN THỐNG NGÀNH THAN
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI ĐƯỢC ĐÓN NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG LỄ TUYÊN DƯƠNG CÁC ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN VÀ GẶP MẶT KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TKV LÊ MINH CHUẨN LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐƠN VỊ LỘ THIÊN VÙNG CẨM PHẢ
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI –VINACOMIN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 ĐÃ HOÀN THÀNH TRÊN 50% KẾ HOẠCH NĂM
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN TỔ CHỨC LỚP HỌC ÁP DỤNG CÔNG CỤ KPI TRONG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI –VINACOMIN PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI TỔ CHỨC LỄ BÁO CÔNG DÂNG BÁC
  KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM MỎ THAN ĐÈO NAI
  THỢ MỎ ĐÈO NAI 60 NĂM LÀM THEO LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ KÍNH YÊU
  PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ” XUÂN KỶ HỢI 2019 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI KHÁNH THÀNH NHÀ TRUYỀN THỐNG CÔNG TY
  ĐỒNG CHÍ CAO TƯỜNG HUY, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NINH ĐÃ ĐẾN CHÚC TẾT CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI NHÂN DỊP NĂM MỚI XUÂN KỶ HỢI 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
Địa chỉ: Địa chỉ: Phường Cẩm Tây, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (84)033.864251- Fax: (84)033.863942 / Copyright © Deo Nai