Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC-SỰ KIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 21/4/2021, Công ty cổ phần Than Đèo Nai đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tham dự Đại hội có 17 cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện theo ủy quyền là 20.200.510 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,61 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

 Ông Nguyễn Trọng Tốt, Chủ tịch HĐQT, điều hành Đại hội

Đại hội đã biểu quyết 100 % nhất trí thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020, đề xuất tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021;  Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2020; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021; Tờ trình phê chuẩn thành viên HĐQT Công ty; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty; Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội

Theo đó năm 2020, Công ty cổ phần Than Đèo Nai sản xuất 2.305 nghìn tấn than đạt 100% kế hoạch năm; than tiêu thụ 2.321 nghìn tấn đạt 99% kế hoạch năm 2020; đất đá bốc xúc 21.690 nghìn m3 đất đá đạt 103 % KH 2020; doanh thu đạt 3.023 tỷ đồng đạt 102 % KH năm 2020; lợi nhuận trước thuế 56,6 tỷ đồng đạt 254% so với KH năm 2020; tiền lương bình quân là 11.463 nghìn đồng/người tháng đạt 120% so với kế hoạch 2020 và đạt 102% so với Kế hoạch năm 2019; chi trả cổ tức là 8%/vốn điều lệ đạt 200% so kế hoạch 2020.

Ông Phạm Duy Thanh, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021

Đại hội cũng thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai là: than sản xuất 2.150 nghìn tấn, than tiêu thụ 2.138 nghìn tấn, đất đá bốc xúc 19,5 triệu m3, lợi nhuận trước thuế 20,8 tỷ đồng, doanh thu tổng số: 2.654 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là ≥ 4%/vốn điều lệ.

Sau gần 4 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Đèo Nai năm 2021 đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

(

Ông Đặng Quang Minh, Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT

Ông Đặng Thanh Bình, Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty

Bà Vũ Thị Hương, Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu

Bà Phạm Thị Hải, Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội

Ông Phạm Đắc Học Thư ký Công ty trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Đưa tin: Hoàng Thị Quỳnh Trang, Văn phòng,

Công ty cổ phần than Đèo Nai-Vinacomin, Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng NinhCác tin liên quan:
  Công ty Cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin Sôi nổi Hội thi Thợ giỏi cấp Công ty năm 2023
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 HOÀN THÀNH TRÊN 50% KẾ HOẠCH NĂM, CÓ 23 Ý KIẾN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP TẠI HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ” XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN TỔ CHỨC RA QUÂN SẢN XUẤT ĐẦU XUÂN NHÂM DẦN 2022
  ĐỒNG CHÍ PHẠM MINH CHÍNH, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THĂM, ĐỘNG VIÊN VÀ CHÚC TẾT CBCN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TẬP ĐOÀN CN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN
  CÔNG ĐOÀN – ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI CỰU CHIẾN BINH CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI –VINACOMIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN TRAO TẶNG THÀNH ỦY CẨM PHẢ TRỐNG ĐỒNG BẰNG THAN ĐÁ
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN TỔ CHỨC DIỄN TẬP PHƯƠNG ÁN ”3 TẠI CHỖ”, CHỦ ĐỘNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN TỔ CHỨC TIÊM VACCINE PHÒNG COVID –19 ĐỢT 1 CHO 41 CBCNV
  6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI ĐÃ HOÀN THÀNH TRÊN 55% KẾ HOẠCH ĐƯỢC GIAO
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC COVID 19 CHO GẦN 700 CBCNV
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN HỖ TRỢ TIÊU THỤ TRÊN 3,8 TẤN VẢI THIỀU BẮC GIANG
  TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH “ĐỘI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CƠ SỞ 3 CHỦ ĐỘNG, 3 SẴN SÀNG”
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI TỔ CHỨC DÂNG HƯƠNG, BÁO CÔNG VỚI BÁC HỒ TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA BÁC HỒ VỀ THĂM MỎ THAN ĐÈO NAI
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT VÀ ĐỒNG BỘ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19
  PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ” XUÂN TÂN SỬU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN TỔ CHỨC RA QUÂN SẢN XUẤT ĐẦU XUÂN TÂN SỬU 2021
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021
  HỘI THI THỢ GIỎI CẤP TẬP ĐOÀN LẦN THỨ XI NĂM 2020, TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI TỔ CHỨC KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI: 60 NĂM VANG MÃI BẢN HÙNG CA VÙNG MỎ
  Công ty Than Đèo Nai Sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2020 – Đối thoại người lao động – Tổng kết điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
  100 % CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI ĐƯỢC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2020
  ĐOÀN ĐẠI BIỂU TP CẨM PHẢ VÀ CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI TỔ CHỨC DÂNG HƯƠNG NHÂN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
  CÔNG TY TỔ CHỨC LỄ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH NHÀ TƯỞNG NIỆM BÁC HỒ VÀ TTĐHSX

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
Địa chỉ: Địa chỉ: Phường Cẩm Tây, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (84)033.864251- Fax: (84)033.863942 / Copyright © Deo Nai